Mỗi vùng, miền có một làn điệu hát ru đặc trưng, qua lời hát của giáo viên, trẻ mầm non được nghe, được biết nhiều làn điệu hát ru của những vùng, miền khác nhau Dựa trên các làn điệu hát ru , dân ca, ca dao