Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 42
Năm 2020 : 910
TThông tư 05 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non

TThông tư 05 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non

THÔNG TƯ số: 05/2011/TT-BGDĐTVỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM D KHOẢN 1 ĐIỀU 13; KHOẢN 2 ĐIỀU 16; KHOẢN 1 ĐIỀU 17 VÀ ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 18 CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ ...
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook